Team-TV

Team-TV vänder sig till klubblag och föreningar. Vi har idag flertal klubbar som har sina egna TV apparater. Via oss eller en lokal återförsäljare ser vi till att en del av försäljningssumman går tillbaka till klubben. Företräder du en förening som vill satsa på detta så är du välkommen att kontakta oss. Finns ingen lämplig återförsäljare på din ort så kan vi sköta försäljningen via vår konsument webb-butik elektronikfyndet.se.